PRESS RELEASE


1 2
Press Release Press Release

Det handlar alltså om forskare och experter som för egen vinnings skull (ekonomiskt eller på annat sätt) talar för en ökad användning av mediciner. Detta handlar om en direkt mut- och korruptionskultur där tillvägagångssätten har sofistikerats till den grad att de inblandade inte längre ser handlandet som oärligt eller ens tveksamt men där statens pengar och oskyldigas liv står på spel. I denna akademiska avgrund, lyssnar man inte till opposition, man tystar den.


Vi hoppas att besökare som inser behovet av att denna information sprids, länkar från sina hemsidor(se banners nedan). För att kunna fortsätta vårt arbete utan finansiärer som har intresse av att styra över innehållet, ber vi med stor tacksamhet om bidrag via länken Donation. Utnyttja gärna möjligheten att ta kontakt med de medverkande. De innehar betydelsefull kunskap och information för bland annat rättsväsendet, politiker, vårdpersonal, universitet och media. Vi söker nu översättningshjälp till flera språkversioner.VISA BANNERS

Ladda hem den banner du vill ha och länka gärna till http://www.whocaresinsweden.com/
Tack!

banner 1
banner 2
banner 3
banner 4
banner 5
banner 6
banner 7